Toegelaten Taxi Organisaties

 

Glow (Van 9 t/m 17 november 2018)

Tijdens de openingstijden van Glow (Van 9 t/m 17 november 2018) is de verkeerssituatie in centrum Eindhoven aangepast

Voor de taxi's

  • Stations zijde Noord ongewijzigd.
  • Stations zijde zuid. Gewijzigde taxistandplaats: 2 opstellocaties. zie tekening Op locatie 1  max 8 taxi’s controle op dit max is overgelaten aan de verantwoordelijkheid van de taxi chauffeurs. vanaf Beelden van de situatie toont dat er geen problemen worden verwacht als taxi's toch parkeren voor station centrumzijde, mits het niet te druk gaat worden, mits de taxi's niet afslaan richting Vestdijk, dus uitrijden richting Fuutlaan . Dit zal worden ingevoerd als de hupldiensten hun accoord gegeven hebben.
  • Stadhuisplein is alternatief voor Begijnenhof. zie tekening

Evenement (07-11-2018)
Extra Informatie :

glow-draaiboek-2018-def

Hoofdstuk 5.2 op pagina 8 van dit document van de gemeente gaat over Taxi's

Vanuit de taxibranche heeft de SEK (en Ed Huisman) input geleverd. De gegeven input is wat betreft stationsplein zuidzijde genegeerd..

Levensreddend handelen

Per 1-1-2019 hebben alle TTO chauffeurs in Eindhoven een geldig certificaat Levens Reddend Handelen

Nieuws (26-09-2018)
Extra Informatie :

Eisen:

Het certificaat levensreddend handelen moet zijn afgegeven door een door het Oranjekruis (of een van de volgende vergelijkbare instellingen: het internationale Rode Kruis, de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Reanimatieraad, NIKTA NIBHV) erkende instelling of opleider.

Het certificaat mag niet ouder zijn dan 2 jaar (indien de certificerende instantie een kortere periode voorschrijft dient deze periode gevolgd te worden).

De opleiding die fysiek gegeven dient te worden heeft een minimale cursusduur van 3 uur.

Tijdens de cursus zijn minimaal de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • de vijf belangrijkste punten bij het verlenen van eerste hulp;
  • reanimeren (beoordeling slachtoffer, borstcompressie geven en beademen);
  • hoe te handelen bij ernstige bloeding en shock;
  • hoe te handelen bij letsel na een ongeval.
  • het gebruik van de AED

Indien een chauffeur beschikt over een geldig EHBO diploma, afgegeven door één van de genoemde instellingen, voldoet dit eveneens.

Herinrichting Vestdijk

3 september 2018 begint fase 1 van de herinrichting van de Vestdijk . Er zijn significante effecten op de bereikbaarheid van de binnenstad tijdens deze herinrichting van de Vestdijk. Fase 1-2 loopt van begin sept 2018 tot en met februari 2019

 

Een verzoek om de route Vestdijk->Dommelstraat voorlopig voor taxi's open testellen was afgewezen omdat volgens schema deze rond 21 sept afgesloten wordt. De Dommelstraat wordt echter bij de aansluiting op de Vestdijk pas vanaf maandag 15 oktober afgesloten.

Een tijdelijke openstelling van de Vestdijk tussen Raiffeisenstraat en Dommelstraat voor taxi's is opnieuw overwogen maar om reden van verkeersveiligheid afgewezen.

Maandag 15 oktober as. wordt de Dommelstraat bij de aansluiting op de Vestdijk voor alle verkeer afgesloten. Dan is de route niet alleen niet toegestaan maar ook fysiek niet meer mogelijk. In ieder geval tot eind november blijft de Dommelstraat vervolgens afgesloten.

 

TT 2018_08_23_Bewonersbrief

TT 2018_08_23 fase 1b Herinrichting Vestdijk september- november 2018

TT 2018_08_23 fase 1a Herinrichting Vestdijk september 2018

TT 2018_08_23 Bereikbaarheid binnenstad tijdens herinrichting Vestdijk Fase 1-2 3 sept 2018 tot en met februari 2019

Seminar Duurzaamheid

Doelstelling Gemeente Eindhoven: zero emissie taxi’s opstapmarkt in 2026!

De gemeente Eindhoven heeft de ambitie dat de taxi’s op de opstapmarkt in 2026 volledig elektrisch dienen te zijn.

 

 

Nieuws (26-07-2018)
Extra Informatie :

Ter voorbereiding op deze doelstelling organiseerde de SEK,  26 sept 2018 een informatiebijeenkomst over dit thema.

 

Van de presentaties de volgende details:

Inleiding door Jan Zaaijer (SEK)

TT4_2018_09_26 Presentatie Duurzaamheid Eindhoven Merel Rozier namens de gemeente Eindhoven

TT3_2018_09_26 Presentatie Duurzaamheid Eindhoven Gamis el Bouakili Schipholtaxi

TT2_2018_09_26 Presentatie Duurzaamheid Eindhoven Marina-van-Helvoirt Edvision(rev 12 nov)

De Firma's Driessen en Tesla gaven deskundige toelichting bij de getoonde elektrische auto’s.

Taxi Service Teams

12 Mei 2018 is een proef gestart in Eindhoven met Taxi Service Teams.
Deze teams zullen ingezet worden op de drukkere momenten om de doorstroming van de Taxi's te bevorderen.

Met hun aanwezigheid willen de TTO's (Toegelaten Taxi Organisaties)  de dienstbaarheid van de Taxi op de taxistandplaats verbeteren. Tevens wordt het serviceteam gebruikt om informatie te verstrekken aan de reiziger en indien gewenst zijn zij behulpzaam met het kiezen van de taxi.

Treinvervangend vervoer

waarom zo ?

Informatie (11-05-2018)
Extra Informatie :

Gezien de slechte ervaringen met treinvervangen vervoer vanaf de Noordzijde van het station wordt sinds 2014 uitsluitend gebruik gemaakt van het station centrum zijde voor trein vervangend vervoer.

Het plein voor het station wordt afgesloten voor verkeer, uitgezonderd taxi’s en NS-bussen en (en bij beperkte omvang van de verbussing ook buslijn 55) en regelen verkeersregelaars het verkeer.

Bij beperkt treinvervangend vervoer blijven de taxi standplaatsen op de normale plaats (wellicht een wat kortere wachtrij).

Bij grootschalig vervangend vervoer stoppen de bussen op de taxistandplaats direct voor het station en verplaatst de taxistandplaats. In dat geval wordt middels borden de taxistandplaats duidelijk aangegeven en de ruimte voor het studentenhotel gebruikt als extra bufferzone. Ook worden de verkeersregelaars geinstrueerd de bussen indien mogelijk iets eerder te laten stilstaan zodat vanuit de eerste deuren van het station de taxistandplaats zichtbaar is.

Op de daarvoor aangewezen plaats mogen NS-bussen (reserve) geparkeerd staan indien als zodanig gemarkeerd. Bussen parkeren voor een pauze van de chauffeur of bussen zodanig parkeren dat zicht op de taxi's wordt belemmerd is niet toegestaan. 

De calamiteiten route moet altijd vrijblijven.