Toegelaten Taxi Organisaties

Treinvervangend Vervoer

Voor ongeplande verbussingen worden Taxi-chauffeurs geadviseerd te kijken op de NS reisplanner met pushmelding voor storing. Dit is de geadviseerde methode om informatie te krijgen over calamiteiten. Dit geeft mogelijkheden voor extra ritten in de opstart fase van busvervangend vervoer.

 

Geplanned treinvervangend vervoer wegens wekzaamheden op het emplacement Eindhoven.

 • Traject Eindhoven - Roermond za 23 oct 01h00 - vr 29 oct 02h00  uitstappen aan Taxihalte busplein, instappen op Stationsplein. Taxistandplaasts  verplaatst naar Kennedy plein. Op de weekdagen zullen de verbussingen zeer beperkt zijn zal uitstappen op Taxihalte busplein verplaatsing Taxihalte niet nodig zijn.. 
 • Van en naar Eindhoven: vr 29 oct 04h00-Ma 1 nov 02h00 uitstappen aan Taxihalte busplein (+ zeer beperkt uitstappen op Stationsplein). Taxistandplaasts  verplaatst naar Kennedy plein. Instappen op Beursplein en op Stationsplein. Treinen vanuit de richting Boxtel zullen ergens in de zaterdagnamiddag weer operationeel zijn .

Achtergrondmateriaal en details

2021-05-28 verbussing eindhoven nieuwe methode

2021-10-23 busindeling eindhoven 23 31 oktober

 

 

De gemeente heeft voor Kennedyplein 103 een terrasvergunning verleend. Dit terras is dicht bij de kop van de Taxi halte aan het station Noordzijde. Op vragen verklaart de gemeente: de afstand van het nieuwe terras tot aan de goot is 7 meter. Deze 7 meter is voldoende ruim voor een taxihalte bij verbussing en voor de voetgangersstroom. Ook verklaart de gemeente dat de uitbater van het terras op de hoogte is van de situatie van verbussing waarbij de Taxi halte iets verplaatst wordt.

Station Centrumzijde

Impressie herontwikkeling Stationsplein met Gender als onderdeel van een ambitieus plan voor het gebied tussen de Vestdijk en de Dommel.

Tussen de Vestdijk en de Dommel komen de onderstaande projecten in uitvoering:

 • District E (wonen, werken en verblijven) door ontwikkelaar Amvest en aannemer Ballast Nedam:
  Het betreft drie torens van circa 170, circa 120 en circa 90 meter hoogte tussen de Vestdijk en het Station. Het plan maakt 510 woningen, 196 hotelkamers, 200 shortstay units mogelijk naast 15.500 m2 aan werkgerelateerde en publieksgerichte functies.
 • Fietsenstalling Stationsplein door ProRail en gemeente Eindhoven:
  Aan de zuidzijde komt een ondergrondse fietsenstalling, onder het stationsplein met een capaciteit van 5.400 fietsen.
 • Stationsplein door gemeente Eindhoven
 • Lichthoven 1 (kantoorpand Vodafone/Ziggo en twee woonblokken) door ontwikkelaar AM en aannemer BAM:
  Op de strook ten oosten van het Stationsplein tot aan de Dommel ontstaat een nieuw stukje stad met de naam Lichthoven.
  Dit is het gebied tussen Stationsplein en het openbare parkeerterrein van de gemeente Eindhoven. Dit project bestaat uit een kantoorgebouw en twee woongebouwen
 • EDGE Eindhoven (wonen en werken) door ontwikkelaar Edge en aannemer Jongen.
  Dit project staat gepland tussen De Effenaar en het spoor, vlak naast rivier De Dommel. Het is de bedoeling dat op deze plek (waar nu een parkeerterrein ligt) een kantoorgebouw, woontoren en een ondergrondse parkeergarage wordt gebouwd.
 • Fietsflat Neckerspoel door ProRail en Movares.
  Met de komst van een nieuwe stalling aan de noord-westzijde van het station komt er aan deze kant van het station parkeerruimte voor circa 5000 fietsen.
 • En als afsluiting de herinrichting van de Stationsweg door gemeente Eindhoven.

De Taxi gerelateerde zaken van het Stationsplein.

Er is een eerste schets met 4 taxi standplaatsen op het midden van het plein verder een buffer waarvan de SEK heeft aangegeven dat die veel te klein is.

No data

Rapport evaluatie Taxi Beleid

Een aantal jaren na de introductie van het nieuwe Taxibeleid is het wenselijk om terug te blikken op het ingevoerde beleid. Is de kwaliteit van het beleid verbeterd? en hoe hebben de betrokkenen dit taxibeleid ervaren?

Verkeersregelaars

Hoe herken je een verkeersregelaar.?

Kan iedere gek een gele jas en broek aan doen en midden op straat gaan staan en roepen ik ben verkeersregelaar.

Een Verkeersregelaar is in bezit van deze pas

.

Verkeersregelaars zijn aangesteld door Rijkswaterstaat.
Je mag niet naar een pas vragen als hij aan de kledingvoorschriften voldoet en je moet verplicht de instructies opvolgen.

De kleding moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in de regeling verkeersregelaars 2009 en de aanvullingen
De verkeersregelaar is strafbaar als hij deze kleding draagt zonder pas.

Naast de Verkeersregelaars is de SEK in 2018 gestart met Taxi Service Teams.

Met hun aanwezigheid willen de TTO's (Toegelaten Taxi Organisaties)  de dienstbaarheid van de Taxi's op de taxistandplaats verbeteren.

Zij hebben de taak om te controleren op de punten genoemd in het protocol normen en waarden met (A) de gedragsregels en (B) de andere door de gemeente Eindhoven gestelde voorschriften. (alle Etx gecertificeerde chauffeurs hebben dit protocol ondertekend) 

.

Tevens wordt het serviceteam gebruikt om informatie te verstrekken aan de reiziger.

Op drukkere momenten zorgt het service team voor een betere doorstroming van de Taxi's door.

 • Vraag aan de reizger: heeft u een voorkeur voor een taxi. Bij nee: deur open van de eerstvolgende taxi, Instappen. 
 • Aan de Taxi chauffeur: meter aan en tot straks.

De chauffeurs moeten de aanwijzingen van de Verkeersregelaars en leden van het Taxi service team strikt opvolgen.

De Raad van Advies (TTO bestuurders) hebben het service team gevraagd om extra te controleren op de navolgende punten:

 • De aanwezigheid van een geldige taxikaart als persoonlijk bewijs van aansluiting bij de desbetreffende TTO.
 • Alert te zijn op snorders
Range-extenders als emissievrije taxi

Het taxibeleid van de gemeente Eindhoven heeft de eis dat alle taxi’s van de opstapmarkt per 01-01-2026 volledig emissievrij  moeten zijn. De definitie van een emissievrije taxi is: een taxi die wordt aangedreven zonder enige directe uitstoot van schadelijke stoffen.

De gemeente heeft op 16 februari 2021 besloten dat naast emissievrije taxi’s ook taxi’s met een range-extender blijven toegestaan na 01 januari 2026 op de opstapmarkt. Maar dat geldt alleen als contact op wordt genomen met de gemeente voordat een taxi met range-extender wordt aangeschaft ivm additonele geo-fencing systeem eisen.

Volgens de SEK lijkt de interpretatie te zijn : vanaf dag 1 na aanschaf, dus niet na 1-1-2026 krijgt de taxi de benefits van emisse vrije. De voorwaarde is dat er volledig op de accu wordt gereden binnen de ring.

Wel vooraf afstemmen met de gemeente die daar initieel wat pilots op wil starten .

2021-03-03 toestaan range extenders als emissievrije taxi (ehv)

Corona issues

De corona maatregelen hebben een grote impact op het Taxi gebeuren en de positie van Taxi bedrijven en Taxi chauffeur zzp'ers.

Aanpassingen steunpakket:

In januari 2021 zijn de steunregelingen aangepast ivm de Corona crisis.

Deze wijzigingen van de TVL en TOZO regelingen kunnen ook voor Taxi- zzp-ers zeer relevant zijn.

In aanvulling op dit steunpakket wordt door het kabinet ook gewerkt aan de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling is met name gericht op de zelfstandige ondernemers en de zzp-ers (zoals Taxi- zzp-ers) . De regeling is nog niet van kracht.

Tevens informeren wij u over het Time-out-arrangement (TOA).

2021-02-09 tt steunpakket covid 19 zzp ers

Opm: Een aantal gegevens anticipeert op besluiten die nog niet formeel genomen zijn. Dus enige voorzichtigheid is geboden.

De informatie die al wat langer op deze website staat is niet verwijderd ook al is die wellicht al wat achterhaald..

Voorafgaand aan de rit vindt er een gezondheidscheck plaats. Als de 1,5 meter in acht is te nemen zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

Meer specifiek het volgende:

 

(1) Zorgvervoer kinderen en jongeren (tot en met 17 jaar):
1a.Chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje
1b Kinderen/jongeren dragen geen mondkapjes
1c Er geldt geen maximale bezetting in de voertuigen, alle zitplaatsen kunnen worden gebruikt


(2) Zorgvervoer vanaf 18 jaar en ouder:
2a Chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje
2b Reizigers dragen een niet-medisch mondkapje. Waarbij voor dagbesteding een maatwerkoplossing (inclusief betaling van de extra kosten) kan worden afgesproken door vervoerder, reiziger en opdrachtgever. De oplossing kan bestaan uit: niet dragen van niet-medisch mondkapje en een maximale bezetting van maximaal 2 reizigers in een personenauto en maximaal 4 reizigers in een bus
2c Er geldt (behalve zie onder c) geen maximale bezetting in de voertuigen, alle zitplaatsen kunnen worden gebruikt
2d.Scootmobielen kunnen weer mee in het vervoer


(3) Taxivervoer (consumentenmarkt/zakelijke markt)
3a Chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje
3b Reizigers dragen een niet-medisch mondkapje (m.u.v. de leeftijdscategorie < 13 jaar)
3c Er geldt geen maximale bezetting in de voertuigen
4d Alternatief in bepaalde gevallen: fysieke afscheiding tussen voor- en achterbank

 

Ook het stroomschema en het document met Veelgestelde vragen en antwoorden zijn aangepast. Alle documenten en protocollen zijn hieronder te vinden of op: https://www.knv.nl/coronaprotocollen/

 

Zorgvervoer en taxi

Protocol-zorgvervoer vanaf 18 jaar en ouder

Protocol zorgvervoer kinderen en jongeren (tm 17 jaar)

Protocol voor consumententaxi en zakelijk vervoer

Protocol voor noodzakelijk vervoer van COVID19-patienten en personen met klachten passend bij COVID19

Veelgestelde vragen bij sector en hygiëneprotocollen

Stroomschema maatregelen zorgvervoer en taxivervoer op hoofdlijnen

Touringcarvervoer

Klik hier voor de COVID19 richtlijnen voor het touringcarvervoer

 

Bijgaand het gezamenlijk bericht dat we samen met vakbonden CNV en FNV er over naar buiten hebben gebracht.

 

Een aantal van de protocollen hieronder zijn oudere versies en mogelijk achterhaald door de informatie via de bovenstaande links:

2020-03-19 tt wegwijzer maatregelen ondernemers 200319

2020-03-19 tt sek en tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel

2020-03-20 tt i&w protocol veilig en verantwoord vervoer 270320

2020-04-01 tt rivm protocol noodzakelijk zittend vervoer 010420

2020-04-07 tt corona crisis en maatregelen zzpers v070420

2020-04-07 tt taxi ook onder togs

2020-04-14 tt uitleg togs voor taxi corona maatregelen

2020-05-29 tt sectorprotocol taxivervoer incl bijlage rivm 290520

2020-06-30 tt persbericht

2020-09-01 tt overzicht steunmaatregelen corona

 

meer informatie ook op

https://vng.nl/nieuws/oproep-vng-en-rijk-voor-continuiteit-doelgroepenvervoer

 

Via de KNV site houden we een Live Blog ( op https://www.knv.nl/liveblog-corona/) bij en zijn we bezig om alle gestelde vragen (op https://www.knv.nl/veelgestelde-vragen/) die interessant zijn voor taxiondernemers en – chauffeurs op een rij te zetten en ook actueel te houden. Soms zijn antwoorden nu namelijk nog niet bekend.

Heb je een vraag ? Kom je er niet uit of wil je meer weten ? Dan kun je ook een mail sturen naar knvtaxi@knv.nl. Of natuurlijk navraag doen bij de organisatie waar je bent aangesloten.

 

note

Er is een sector protocol (Sectorprotocol-taxivervoer-incl.-bijlage-RIVM-300620.docx-1.pdf) en een noodverordening (Noodverordening-COVID-19-VRBZO_200701.pdf). Deze zijn niet gelijkluidend. Welke te volgen ?

De inhoud van de sectorprotocollen zijn de uitkomst van overleg tussen KNV, FNV en CNV, waarbij de input en informatie van het Rijk, opdrachtgevers, VGN en andere organisaties is betrokken.

Soms is er voor gekozen om één lijn te hanteren, denk aan het dragen van een mondkapje in het basisonderwijs vervoer (waar dat voorheen niet hoefde). Ook komen er vragen binnen over de fysieke afscheidingen die niet meer terugkomen in de protocollen zorgvervoer. Ook dat is uitkomst van eerder genoemd overleg, waarbij ze ook rekening hebben willen houden met hetgeen vanuit het Rijk is aangegeven, dat per 1 juli a.s. er met niet-medische mondkapjes wordt gewerkt, en dat bij elke rit een gezondheidscheck plaatsvindt. Dan mogen ook alle zitplaatsen werden worden gebruikt.

Een en ander komt ook terug in het landelijk model noodverordening. Hieruit maken we verder op dat sancties op het overtreden van de mondkapjeseis (en de 1,5 meter eis) kan betekenen dat een reis kan worden “beëindigd of beperkt”. Er staat niet dat vervoerders of reizigers op zo’n moment een boete kunnen krijgen, zoals dat wel het geval is wanneer er sprake is van een rit in het OV. Een opsporingsambtenaar kan wel bij een controle een aanwijzing geven, bijvoorbeeld dat iemand die geen mondkapje draagt het voertuig dient te verlaten.

 

KNV begrijpt dat vervoerders er voor kiezen om de fysieke afscheidingen in het voertuig te behouden. We proberen in de lobby nog te verkennen of er meer ruimte zit in de opstelling van het Rijk. Maar vooralsnog moet u rekening houden met bovenstaande informatie.

 

KNV secretaris Hubert Andela reageerde ook al even op het onderwerp op TaxiPro: https://www.taxipro.nl/ondernemen/2020/07/02/noodverordeningen-strenger-over-mondkapjes-in-taxi-dan-sectorprotocol/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202020-27

 

Afspraken over schone en stille taxi's

Alle taxi’s in Nederland schoon en stil in 2030. En vanaf 2025 in de grote steden. Over die ambitie maakt staatssecretaris Van Veldhoven vandaag (16 april 2021) afspraken met zes grote steden en diverse partijen uit de taxisector. Met deze heldere ambitie komt er duidelijkheid voor taxiondernemers, die hierdoor de komende jaren gericht kunnen investeren in schone en stille taxi’s. En het geeft verdere invulling aan de afspraak uit het Klimaatakkoord om transport te verduurzamen. De afspraken worden de komende tijd verder uitgewerkt.

Vrij van uitlaatgassen en stil

Zes grote gemeenten zetten vandaag hun handtekening onder de ambitie om vanaf 2025 volledig over te gaan op taxi’s die uitstootvrij rijden. Het doel is dat vanaf 2025 in die steden alle nieuwe taxi’s vrij van uitlaatgassen zijn. Het gaat om Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Tilburg. In totaal rijdt in deze steden ongeveer driekwart van de in totaal tienduizend consumententaxi’s in Nederland rond. Voor bestaande taxi’s komt een landelijke overgangstermijn. De verwachting is dat er meer steden en partijen volgen.

Staatssecretaris Van Veldhoven: "Dit is een mooie stap. Taxi’s rijden gemiddeld vier keer zoveel kilometers als personenauto’s. Als ze allemaal elektrisch of op waterstof rijden is dat goed voor de schone lucht, het klimaat en is er minder lawaai op straat. Fijn voor de chauffeur, de passagier en eigenlijk voor alle andere mensen in de stad. Samen met de taxiondernemers gaan we aan de slag om de overstap voor hen mogelijk te maken."

Op weg naar haalbare overstap

De afspraken van vandaag zijn een eerste stap op weg naar volledig schone taxi’s in heel Nederland. Belangrijk uitgangspunt is dat taxiondernemers de tijd krijgen om de overstap te maken. Een taxi gaat gemiddeld drie tot vijf jaar mee. Veel ondernemers hebben door corona nu geen mogelijkheid om te investeren. Daarom is afgesproken dat er een goede overgangstermijn komt, zodat ze over kunnen stappen op een elektrische taxi of taxi op waterstof wanneer ze daar aan toe zijn. Over deze termijn moet eind dit jaar helderheid zijn.
Ook de randvoorwaarden worden verder uitgewerkt. Zo zijn gemeenten aan de slag om te zorgen dat er voldoende laadpunten zijn voor taxi’s, bijvoorbeeld bij taxistandplaatsen. Het Rijk werkt ondertussen aan regelgeving, zodat straks in alle gemeenten die meedoen dezelfde regels gelden. In 2022 moet hier meer duidelijkheid over zijn.

Realistische routekaart

Een van de ondertekenaars is branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Voorzitter KNV zorgvervoer en taxi Bertho Eckhardt: "Wij zetten onze handtekening omdat we dit een realistische routekaart vinden op weg naar zero emissie taxi’s, wanneer aan de randvoorwaarden voldaan wordt. En dat is belangrijk, want een gezonde taxibranche is cruciaal voor al die mensen die op de taxi vertrouwen om thuis, op werk of op school te komen." ElaadNL directeur Onoph Caron vult aan: "Een netwerk van laadpalen voor ZE-taxi’s vergt een proactieve aanpak. Middels een samenwerking tussen de taxibranche, de gemeenten en de netbeheerder kan er rekening gehouden worden met de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet en toegewerkt worden naar een planmatige uitrol."

Steeds meer schone taxi’s

De afspraken zijn een bevestiging van een trend die al langer zichtbaar is en waar partijen al langer aan werken. Zo’n 5-10% van de straattaxi’s in Nederland rijdt momenteel uitstootvrij. Veel steden werken aan de overgang naar schone taxi’s. Amsterdam maakte in 2016 al de eerste afspraken met de sector over zero emissie taxi’s binnen de Ring. Alle taxi’s op Schiphol rijden al volledig elektrisch. In Den Haag rijden enkele tientallen taxi’s op waterstof rond. En ook andere chauffeurs stappen over op waterstof of elektrisch. Juist voor taxi’s kan dat economisch relatief snel interessant worden, omdat ze veel kilometers rijden. Uitstootvrij rijden is voor wat betreft ‘brandstof’ per kilometer veel goedkoper dan rijden op diesel. Daarbij komt dat elektrische auto’s in het onderhoud een stuk voordeliger zijn. Afgesproken is dat de betrokken partijen verder uitwerken hoe de overstap van fossiel naar uitstootvrij voordeliger en aantrekkelijker kan worden voor taxiondernemers.

De volgende partijen ondertekenen vandaag de routekaart zero emissie taxi:

 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Tilburg
 • Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)
 • Leaseplan
 • SchipholTaxi
 • Stichting ElaadNL
 • Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
 • Uber
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

2021-04-20 routekaart versnelling transitie zero emissie consumententaxi