Toegelaten Taxi Organisaties

 

Buslijn 55 Tongelre - Eindhoven station.

Vanaf 25 Feb start een pilot Buslijn 55 tussen Tongelre en station Eindhoven.

Buslijn: 4x per dag van ma – zo om 9.00 – 11.30 – 14.00 – 16.30 uur via de route van de oude lijn 55.

De uit-/opstapplaats bij het station wordt gecombineerd met de bestaande invalidentaxi standplaats

Gereden wordt met een 8-persoonsbusje.

Na half jaar wordt geëvalueerd en obv de gebruiksgegevens een besluit genomen over wel/ niet doorzetten van de lijn.

Bij tussentijds invoeren van Bravo-flex kan de lijn ook worden stopgezet

TT_2018_02_20_halte lijn 55 Stationsplein

Verkeerssituatie Wal gewijzigd

Sinds eind 2018 is de verkeerssituatie op de Wal en Bilderdijklaan gewijzigd. De verkeerslichten zijn weggehaald en de verplichte rijrichting op de Bilderdijklaan is omgedraaid.

Voor veel weggebruikers is deze situatie nog even wennen. Dit heeft de laatste weken niet alleen geleid tot een paar flinke rempartijen en uitwijkmanoeuvres maar er zijn ook al slachtoffers.

Er worden nu additionele maatregelen genomen om de snelheid eruit te halen:

  • Er is een snelheidslimiet van 30 km
  • Er is verkeersdrempel geplaatst en er komt een tweede.
  • Er zijn bij de kruising stopborden geplaatst
  • Om nog even vlug inhalen ter hoogte van het standskantoor te voorkomen komt er een rijbaanscheiding en verkorting van de tweede rijstrook
  • Extra verlichting wordt geplaatst op de Bilderdijklaan om fietsers wat meer zichtbaar te maken.

We willen de chauffeurs hierbij dan ook vragen bij het benaderen van het kruispunt extra oplettend te zijn op fietsers op de slowlane uit beide richtingen.

Hierin past ook de aangelegde ontbrekende schakel in de slowlane fietsroute tussen de Stratumsedijk en de Jacob Catslaan. Deze kruist de Wal – PC Hooftlaan. De fietsers op deze tweerichtingen fietsroute hebben op deze kruising voorrang op het overige verkeer. Dit wordt duidelijk aangegeven op zowel permanente als ook tijdelijke bebording.

TT_2017_11_15_wal_bilderdijklaan