Toegelaten Taxi Organisaties

 

Carnaval 2020

Op basis van de voorlopige plannen zal het navolgende van toepassing zijn.

Uitgangspunt: de Vestdijk zal beschikbaar zijn voor de Optocht

Het stationsplein zal deel uitmaken van de route voor de optocht.

De met de carnavalsactiviteit samenhangende verkeersmaatregelen (voor zover relevant voor Taxi's)

a. De taxistandplaats op het stationsplein zal rond de periode van de optocht verplaatst worden.

b. Begijnenhof: Afsluiting aanrijden vanaf de Wal.

c. Op de Wal zullen afsluitingen zijn voor het normale verkeer.

d. De Wal aan de zijde (dus slechts aan een zijde van de weg) van het stadhuisplein zal ingericht worden als tijdelijke TTO Taxistandplaats.Eerst een kleine strook achter de bussen en als de bussen niet meer rijden (ca 0h30) tot aan het stoplicht.

e. Bleekweg/Stratumsedijk: Omgekeerde rijrichting wordt ingesteld. Denk eraan inrijden vanaf de Vestdijk is niet mogelijk. Inrijden via de smalle Onderdoor..

f. De gebruikelijke afsluiting van de Ten Hagestraat na de ingang van de parkeergarage.

Deze gegevens zullen worden aangepast / aangevuld zodra daar aanleiding toe is.

Er zijn tijdens Carnaval 2020 geen nachtbusdiensten !!

Evenement (09-02-2020)
Extra Informatie :

De taxilocatie Wal staat onder regie van de SFEC. Deze locatie zal worden ingevuld door  gecertificeerde verkeersregelaars.
De gemeente heeft een zware inzet toegezegd op het kruispunt Wal Stadhuisplein bij het ABN AMRO gebouw.

 

Deze verkeersmaatregelen zullen gelden minstens gedurende de navolgende periodes

a. vrijdag op zaterdag : van 23:30 uur tot 05:00 uur;

b. zaterdag op zondag : van 22:00 uur tot 06:00 uur;

c. zondag op maandag : van 23:30 uur tot 05:00 uur;

d. maandag op dinsdag : van 23:30 uur tot 05:00 uur.

 

 

Eindhoven Airport proef

Brainport taxi gaat met 3 chauffeurs, samen met de consessiehouder Connection, een pilot draaien om te zien of er gebruik gemaakt kan worden van ZZP'ers.

 

De gemaakte afspraken zijn neergelegd in:

informatie brief Pilot Eindhoven Airport

 

 

Informatie (29-07-2019)
Extra Informatie :

Dit gaat via een koppeling met de Multi centrale van Van Gerwen Taxi.

Door de koppeling met de Multi-centrale van Van Gerwen Taxi krijgt de luchthaven de informatie die zij nodig hebben om de fee te berekenen die zij bedongen hebben voor het gebruik van de concessie strook.

De proef van deze pilot duurt tot  15 oktober en Airport gaat dan kijken hoe verder.

Het betreft hier alleen de chauffeurs Jos Velleman, Massie en Hamid Samim.

Werkzaamheden Vestdijk fase 4

Donderdag 24 november start de gemeente met fase 4B van de herinrichting van de Vestdijk. Zie bijgevoegde bewonersbrief

Maandag 6 januari 2020 start de gemeente met de werkzaamheden op het kruispunt Vestdijk-Bleekweg-Bleekstraat. Dit heeft effecten op het taxiverkeer ook in de toekomst.

 

LET OP!!vanaf halverwege Oude Stadsgracht tot en met de Dommel. Op bijgevoegde overzichtstekening is het werkvak ingetekend en is de bereikbaarheid van de Vestdijk en directe omgeving tijdens fase 4B aangegeven

Informatie (29-07-2019)
Extra Informatie :

Werkzaamheden op het kruispunt Vestdijk-Bleekweg-Bleekstraat.

 

De Kleine Bleekstraat blijft bereikbaar vanaf de Havenstraat (tijdelijk 2 richtingen).

De Bleekstraat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

 De Bleekweg is vanaf 6 januari een doodlopende straat. Bedrijven op de Bleekweg 1 en 1A t/m 1M blijven bereikbaar vanaf de zijde Bleekweg (onderdoorgang t.h.v. de  stadsbrouwerij). Let wel op met doorrijhoogte-en breedte.

De Vestdijk tussen de Ten Hagestraat en Oude Stadsgracht (inclusief Oude Stadsgracht en parkeergarage Medina) blijft bereikbaar vanaf de zijde Kanaalstraat – Ten Hagestraat.

De Vestdijk tussen de Kleine Bleekstraat en Geldropseweg blijft bereikbaar vanaf de zijde Geldropseweg.

 

Zie bijgevoegde bewonersbrief voor meer informatie (deze bevat tekeningen).

Bewonersbrief werkzaamheden kruispunt Vestdijk-Bleekweg-Bleekstraat_dec 2019

2019-11-14 web_bewonersbrief verstdijk Fase 4B nov2019

2019-07-01 web_bewonersbrief Vestdijk_Fase4A

2019-07-01 web_bewonersbrief Vestdijk_Fase 4A_EN

District E / Verbussing

Begin 3e kw 2020 gaan de eerste bouwwerkzaamheden rond District E beginnen.

Door deze bouwwerkzaamheden zal het verkeer op en rond het stationsplein hinder ondervinden van de werkzaamheden.

 

 

Informatie (15-01-2019)
Extra Informatie :

Voor verbussingen na carnaval 2020 zullen verbussingen niet meer verzorgd worden vanaf het stationsplein. Met de verbussing in April zal de nieuwe locatie aan de noordkant van het station getest worden.

 

Verkeersregelaars

Hoe herken je een verkeersregelaar.?

Kan iedere gek een gele jas en broek aan doen en midden op straat gaan staan en roepen ik ben verkeersregelaar.

Informatie (12-05-2018)
Extra Informatie :

Een Verkeersregelaar is in bezit van deze pas.

Verkeersregelaars zijn aangesteld door Rijkswaterstaat.
Je mag niet naar een pas vragen als hij aan de kledingvoorschriften voldoet en je moet verplicht de instructies opvolgen.

De kleding moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in de regeling verkeersregelaars 2009 en de aanvullingen
De verkeersregelaar is strafbaar als hij deze kleding draagt zonder pas.

Naast de Verkeersregelaars is de SEK in 2018 gestart met Taxi Service Teams.

Met hun aanwezigheid willen de TTO's (Toegelaten Taxi Organisaties)  de dienstbaarheid van de Taxi's op de taxistandplaats verbeteren.

Zij hebben de taak om te controleren op de punten genoemd in het protocol normen en waarden met (A) de gedragsregels en (B) de andere door de gemeente Eindhoven gestelde voorschriften. (alle Etx gecertificeerde chauffeurs hebben dit protocol ondertekend) 

Tevens wordt het serviceteam gebruikt om informatie te verstrekken aan de reiziger.

Op drukkere momenten zorgt het service team voor een betere doorstroming van de Taxi's door.

- vraag aan de reizger: heeft u een voorkeur voor een taxi. Bij nee: deur open van de eerstvolgende taxi, Instappen.  Aan de Taxi chauffeur: meter aan en tot straks.

De chauffeurs moeten de aanwijzingen van de Verkeersregelaars en leden van het Taxi service team strikt opvolgen.

De Raad van Advies (TTO bestuurders) hebben het service team gevraagd om extra te controleren op de navolgende punten:

- De aanwezigheid van een geldige taxikaart als persoonlijk bewijs van aansluiting bij de desbetreffende TTO.

- Alert te zijn op snorders

-