Toegelaten Taxi Organisaties

 

Verkeersmaatregelen oud en nieuw 2019-2020

In de aanloop van oudejaarsnacht volgen hier enkele wijzigingen ten opzichte van de reguliere werkwijze ten aanzien van het taxivervoer en taxistandplaatsen.

Deze verkeersmaatregelen gelden op advies van de politie van 01:00 uur tot 07:00.

 • Op de Bleekweg-Stratumse Dijk is de omgekeerde rijrichting van toepassing. Houdt rekening met het volgende: De werkzaamheden aan de Vestdijk duren nog tot begin januari. Dit betekent dat de Bleekweg bereikbaar is via de Kanaalstraat/Kanaaldijk-Zuid – Bleekstraat, maar niet via de Vestdijk (zowel noord als zuid).
 • De taxistandplaats op het Begijnenhof komt op oudejaarsnacht / nieuwjaarsdag te vervallen en wordt verplaats naar het Stadhuisplein. Let op als je vanaf de Bilderdijklaan komt. Matig je snelheid, het is een scherpe draai.
 • Om deze verandering goed te laten verlopen wordt verzocht goed rekening te houden met de aanwijzingen van de verkeersregelaars.
 • Gelet op de verwachte drukte en de veiligheid daarom heen is er besloten om de Ten Hagestraat voor het taxivervoer af te sluiten direct na de in- en uitgang van de parkeergarage.

 • Al het overige blijft ongewijzigd.

  Eindhoven Airport proef

  Brainport taxi gaat met 3 chauffeurs, samen met de consessiehouder Connection, een pilot draaien om te zien of er gebruik gemaakt kan worden van ZZP'ers.

   

  De gemaakte afspraken zijn neergelegd in:

  informatie brief Pilot Eindhoven Airport

   

   

  Informatie (29-07-2019)
  Extra Informatie :

  Dit gaat via een koppeling met de Multi centrale van Van Gerwen Taxi.

  Door de koppeling met de Multi-centrale van Van Gerwen Taxi krijgt de luchthaven de informatie die zij nodig hebben om de fee te berekenen die zij bedongen hebben voor het gebruik van de concessie strook.

  De proef van deze pilot duurt tot  15 oktober en Airport gaat dan kijken hoe verder.

  Het betreft hier alleen de chauffeurs Jos Velleman, Massie en Hamid Samim.

  Werkzaamheden Vestdijk fase 4

  Donderdag 24 november . start de gemeente met fase 4B van de herinrichting van de Vestdijk. Zie bijgevoegde bewonersbrief

   

  LET OP!!vanaf halverwege Oude Stadsgracht tot en met de Dommel. Op bijgevoegde overzichtstekening is het werkvak ingetekend en is de bereikbaarheid van de Vestdijk en directe omgeving tijdens fase 4B aangegeven

  Informatie (29-07-2019)
  District E

  Begin 3e kw 2019 gaan de eerste bouwwerkzaamheden rond District E beginnen.

  Door deze bouwwerkzaamheden zal het verkeer op en rond het stationsplein hinder ondervinden van de werkzaamheden.

   

   

  Informatie (15-01-2019)
  Extra Informatie :

  Voor verbussingen na carnaval 2020 zullen verbussingen niet meer verzorgd worden vanaf het stationsplein.

   

  Verkeersregelaars

  Hoe herken je een verkeersregelaar.?

  Kan iedere gek een gele jas en broek aan doen en midden op straat gaan staan en roepen ik ben verkeersregelaar.

  Informatie (12-05-2018)
  Extra Informatie :

  Een Verkeersregelaar is in bezit van deze pas.

  Verkeersregelaars zijn aangesteld door Rijkswaterstaat.
  Je mag niet naar een pas vragen als hij aan de kledingvoorschriften voldoet en je moet verplicht de instructies opvolgen.

  De kleding moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in de regeling verkeersregelaars 2009 en de aanvullingen
  De verkeersregelaar is strafbaar als hij deze kleding draagt zonder pas.

  Naast de Verkeersregelaars is de SEK in 2018 gestart met Taxi Service Teams.

  Met hun aanwezigheid willen de TTO's (Toegelaten Taxi Organisaties)  de dienstbaarheid van de Taxi's op de taxistandplaats verbeteren.

  Zij hebben de taak om te controleren op de punten genoemd in het protocol normen en waarden met (A) de gedragsregels en (B) de andere door de gemeente Eindhoven gestelde voorschriften. (alle Etx gecertificeerde chauffeurs hebben dit protocol ondertekend) 

  Tevens wordt het serviceteam gebruikt om informatie te verstrekken aan de reiziger.

  Op drukkere momenten zorgt het service team voor een betere doorstroming van de Taxi's door.

  - vraag aan de reizger: heeft u een voorkeur voor een taxi. Bij nee: deur open van de eerstvolgende taxi, Instappen.  Aan de Taxi chauffeur: meter aan en tot straks.

  De chauffeurs moeten de aanwijzingen van de Verkeersregelaars en leden van het Taxi service team strikt opvolgen.

  De Raad van Advies (TTO bestuurders) hebben het service team gevraagd om extra te controleren op de navolgende punten:

  - De aanwezigheid van een geldige taxikaart als persoonlijk bewijs van aansluiting bij de desbetreffende TTO.

  - Alert te zijn op snorders

  -