Toegelaten Taxi Organisaties

 

Herinrichting Vestdijk

Woensdag 27 februari a.s. start de gemeente met fase 2B van de herinrichting van de Vestdijk

Op bijgevoegde bewonersbrief geeft de details over 2B aangegeven.

De genoemde data zijn afhankelijk van onder andere het weer en andere onvoorziene omstandigheden.

 

Begin september 2018 is fase 1 van de herinrichting van de Vestdijk begonnen. Er zijn significante effecten op de bereikbaarheid van de binnenstad tijdens deze herinrichting van de Vestdijk. Fase 1-2 loopt van begin sept 2018 tot en met februari 2019

 

Zie meer over Herinrichting Vestdijk voor tekeniningen en bewonersbrieven

Herinrichting Station Noordzijde

De herinrichting van stationsplein Noordzijde staat op de planning voor

  • 6 Maart 2019 (na de carnaval)

tot

  • 23 April 2019 (voor koningsdag)  

Gedurende fases 1, 2 en 3 (tot 3 April) zal de Taxihalte verplaatst worden.

Weersomstandigheden kunnen hierop een effect hebben !!

Nieuws (07-12-2018)
Extra Informatie :

Op 6 maart wordt een nieuwe taxiplaats ingericht en in de loop van die dag in gebruik genomen. De foto is genomen vanaf de uitgang van het station en kijkt dan direct op de eerste taxi in de wachtrij. Komend vanaf de fellenoord worden de eerste dagen door verkeerregelaars de taxi's in plaats van rechtsaf  naar de Taxiwachtrij gestuurd worden. zie tekening

Op of omstreeks 3 April gaat de taxi halte onder begeleiding van Verkeersregelaars weer naar de huidige plaats.

 

Overzicht fasering A4 22-02-2019

Bewonersbrief_CRA_maatregelen_Station_Eindhoven wijkinfo_rsi

0SN8 22-10-2018 IP-20170035 Inrichtingsplan Stationszijde Noord

 

Mochten er opmerkingen of vragen zijn gedurende de uitvoering neem dan contact op met de webmaster via het contact formulier. Als er haast is neem dan contact op met de TTO die kan via de TTO wattsapp groep de andere TTO's en de SEK informeren. De SEK heeft de contactinformatie van de aannemer Remmits

District E

Begin 3e kw 2019 gaan de eerste bouwwerkzaamheden rond District E beginnen.

Door deze bouwwerkzaamheden zal het verkeer op en rond het stationsplein hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Dit zal ook effect hebben op een eventuele verbussing.

Zodra we meer weten zullen we deze informatie met u delen.

 

Busbaanontheffing Eindhoven

Het college van de Gemeente Eindhoven heeft een nieuwe beleidsregel vastgesteld voor de busbaanontheffing voor Taxi's. Dit houdt in dat de volgende categorieën taxi’s in aanmerking komen voor een busbaanontheffing:

  • Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) taxi’s;
  • Emissievrije taxi’s;
  • Personenvervoer zonder winstoogmerk;
  • Contractvervoer (enkel WMO en AWBZ gerelateerd).

 

Daarnaast heeft het college besloten onder welke voorwaarden en verplichtingen de busbaanontheffingen worden verleend. Zie voor verdere informatie de beleidsregel:

TT 2018_03_22 Gemeenteblad beleidsregel effectuering busbaangebruik door taxi's 2018