Toegelaten Taxi Organisaties

 

Seminar Duurzaamheid

Ter bevordering van "vergroening van de taxibrache" wordt door de Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi een Duurzaamheids seminar georganiseerd

 

Datum: donderdag 26 september 15H00- 19h00

Locatie: Novotel Eindhoven, Antony Fokkerweg Eindhoven

 

Agenda :

Daar zijn we nog mee bezig maar in ieder geval

  • Gemeentebeleid Eindhoven met betrekking tot duurzaamheid.
  • De ervaringen van een TTO met "electrisch vervoer" in een stad waar men wat voor lijkt te lopen op de duurzaamheids ontwikkeling.
  • Een vergelijking van een een Smart, Nissan Leaf en Tesla vanuit de dagelijkse praktijk van electrisch vervoer.

.

 

 

Taxi Service Teams

12 Mei 2018 is een proef gestart in Eindhoven met Taxi Service Teams.
Deze teams zullen ingezet worden op de drukkere momenten om de doorstroming van de Taxi's te bevorderen.

Met hun aanwezigheid willen de TTO's (Toegelaten Taxi Organisaties)  de dienstbaarheid van de Taxi op de taxistandplaats verbeteren. Tevens wordt het serviceteam gebruikt om informatie te verstrekken aan de reiziger en indien gewenst zijn zij behulpzaam met het kiezen van de taxi.

Treinvervangend vervoer

waarom zo ?

Informatie (11-05-2018)
Extra Informatie :

Gezien de slechte ervaringen met treinvervangen vervoer vanaf de Noordzijde van het station wordt sinds 2014 uitsluitend gebruik gemaakt van het station centrum zijde voor trein vervangend vervoer.

Het plein voor het station wordt afgesloten voor verkeer, uitgezonderd taxi’s en NS-bussen en (en bij beperkte omvang van de verbussing ook buslijn 55) en regelen verkeersregelaars het verkeer.

Bij beperkt treinvervangend vervoer blijven de taxi standplaatsen op de normale plaats (wellicht een wat kortere wachtrij).

Bij grootschalig vervangend vervoer stoppen de bussen op de taxistandplaats direct voor het station en verplaatst de taxistandplaats. In dat geval wordt middels borden de taxistandplaats duidelijk aangegeven en de ruimte voor het studentenhotel gebruikt als extra bufferzone. Ook worden de verkeersregelaars geinstrueerd de bussen indien mogelijk iets eerder te laten stilstaan zodat vanuit de eerste deuren van het station de taxistandplaats zichtbaar is.

Op de daarvoor aangewezen plaats mogen NS-bussen (reserve) geparkeerd staan indien als zodanig gemarkeerd. Bussen parkeren voor een pauze van de chauffeur of bussen zodanig parkeren dat zicht op de taxi's wordt belemmerd is niet toegestaan. 

De calamiteiten route moet altijd vrijblijven.

Busbaanontheffing Eindhoven

Het college van de Gemeente Eindhoven heeft een nieuwe beleidsregel vastgesteld voor de busbaanontheffing voor Taxi's. Dit houdt in dat de volgende categorieën taxi’s in aanmerking komen voor een busbaanontheffing:

  • Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) taxi’s;
  • Emissievrije taxi’s;
  • Personenvervoer zonder winstoogmerk;
  • Contractvervoer (enkel WMO en AWBZ gerelateerd).

 

Daarnaast heeft het college besloten onder welke voorwaarden en verplichtingen de busbaanontheffingen worden verleend. Zie voor verdere informatie de beleidsregel:

TT 2018_03_22 Gemeenteblad beleidsregel effectuering busbaangebruik door taxi's 2018

Milieubeleid taxi in Amsterdam

Per 1 januari jl. geldt in Amsterdam voor de binnenring A10 een milieuzone voor taxi’s op diesel. Deze milieuzone geldt voor alle taxi’s, ook die van buiten Amsterdam !

Tot 1 mei a.s. geldt er nog een waarschuwingsperiode, maar vanaf 1 mei worden boetes uitgedeeld. Dit laatste gaat automatisch via een elektronische kentekenregistratie!

Taxi’s op diesel gebouwd na 1-1-2009 mogen wel de milieuzone in. Taxi’s die op een andere brandstof rijden dan diesel mogen ongeacht hun leeftijd de milieuzone in.

Op www.amsterdam.nl/milieuzone vindt u een kaart van de milieuzone.

Het college van B&W kan een ontheffing verlenen voor de milieuzone, maar de kans om die te krijgen is zeer klein: er moet sprake zijn dat u vanwege persoonlijke omstandigheden bovenmatig getroffen wordt.

De regeling blijft in ieder geval tot 2020 hetzelfde. De gemeente Amsterdam heeft overigens wel aangegeven om in 2025 zoveel mogelijk uitstootvrij te zijn. Nadere regelgeving is dus niet uit te sluiten.