Toegelaten Taxi Organisaties

Kampioenschap PSV en 5 mei viering

Voor de 5 mei viering en het kampioenschap van PSV wordt in Eindhoven het een en ander georganiseerd. 

Voor 5 mei en 6 mei wordt op een flinke drukte geanticipeerd met effecten op Taxi instap haltes.

 

Wij zijn door de gemeente alsvolgt geinformeerd:

 

Voor deze twee data zijn de navolgende verkeersmaatregelen voorzien:

 • Stadhuisplein en Begijnhof zijn afgesloten voor taxi's
 • De Wal is afgesloten en / of niet bruikbaar geacht voor in- of uitstappen.

 

Op 5 mei nacht wordt op de Bleekweg/ Stratumse Dijk de omgekeerde rijrichting ingesteld. Dus inrijden via de Onderdoor en uitrijden via Stratumse Dijk.

Op 6 mei nacht: de taxihalte Stratumsedijk Bleekweg lijkt tot 22:00 door afsluitingen niet bereikbaar. Waarschijnlijk door afsluitingen rond de Stratumse Dijk, Geldropse weg en BIlderdijkstraat. Of daarna de omgekeerde rijrichting van toepassing is, is vooralsnog niet duidelijk.

Treinvervangend Vervoer

Voor ongeplande verbussingen wordt geadviseerd te kijken op de NS reisplanner met pushmelding voor storing. Dit is de geadviseerde methode om informatie te krijgen over calamiteiten. Dit geeft informatie in de opstart fase van busvervangend vervoer.

 

Een flinke buitendienststelling/ verbussing is aangekondigd.:

zaterdag 15 juni 5:00 uur t/m maandag 17 juni 3:00 uur vindt er treinvervangend vervoer plaats tussen Eindhoven Centraal en Weert. Het betreft een grote verbussing!

Deze buitendienststelling namens NS vindt plaats volgens het bekende scenario voor een grote verbussng.

 • Eindhoven: uitstap bus op Taxis halte Kennedyplein, instap Beursplein (Erik Vos Busplein). De taxi halte wordt verplaatst. 

 

Een flinke buitendienststelling / verbussing is aangekondigd:

zaterdag 6 juli 00:00 t/m maandag 8 juli 3:00 uur vindt er treinvervangend vervoer plaats tussen Tilburg-Eindhoven Centraal én tussen Boxtel-Eindhoven Centraal.

Op zondagavond rijden er na 21:00 uur ook stopbussen Den Bosch-Vught-Boxtel.

en  

maandag 8 juli 5:00 t/m donderdag 11 juli 10:00 vindt er grootschalig treinvervangend vervoer plaatst tussen  Boxtel-Eindhoven Centraal,

Het betreft hier 2000 reizigers per uur in de spits.!!

Deze buitendienststellingen namens NS vindt plaats volgens het bekende scenario voor een grote verbussng.

 • Eindhoven: uitstap bus op Taxis halte Kennedyplein, instap Beursplein (Erik Vos Busplein). De taxi halte wordt verplaatst. 

 

Achtergrondmateriaal en details

2021-05-28 verbussing eindhoven nieuwe methode

 

De gemeente heeft voor Kennedyplein 103 een terrasvergunning verleend. Dit terras is dicht bij de kop van de Taxi halte aan het station Noordzijde. Op vragen verklaart de gemeente: de afstand van het nieuwe terras tot aan de goot is 7 meter. Deze 7 meter is voldoende ruim voor een taxihalte bij verbussing en voor de voetgangersstroom. Ook verklaart de gemeente dat de uitbater van het terras op de hoogte is van de situatie van verbussing waarbij de Taxi halte iets verplaatst wordt.

 

Vanaf sept 2022 wordt het Stationsplein zuid (centrumzijde ) niet meer gebruikt voor verbussingen.  Dit vanwege bouwwerkzaamheden en herinrichting van dat gebied.

Alle (kleinere) verbussingen lopen dan via de kiss en ride strook op het Kennedyplein. 

Zodra de verbussing wat groter wordt zal de taxi halte verplaatst worden (met een andere aanrijroute) en wordt de Taxihalte gebruikt als in- en uit-stap halte.

Bij grote verbussingen wordt het instappen en uitstappen gesplitst. Het Beursgebouw plein ( Erik Vos Busplein) wordt dan de als instaphalte en de Taxihalte fungeert dan als uitstap halte

Boa's en Politie controleren weer actief op Taxi's (ook in de nachtelijke uren)

Na een proefperiode rond Koningsdag 2023 is er weer Boa's inzet op taxigebied ook in de Nachteijke uren. Daar waar nodig wordt hulp van de de Politie ingeroepen.

20 augustus Taxichauffeur krijgt hoge boete voor missen boordcomputer bij rit in Eindhoven. zie website Eindhovens Dagblad

Hiervoor staat een flinke boete.De chauffeur krijgt een incasso van 2160 Euro thuisgestuurd.

Tijdens Koningsdag zijn er Boa's actief geweest en heeft de SEK heeft gerapporteerd gekregen

1. Er is een geval geweest van een taxi voertuig met een niet etx gecertificeerde chauffeur. Meer details zijn niet beschikbaar. De boete voor een dergelijk geval is 700 Euro.

2. Er zijn twee officiele waarschuwingen geweest met mogelijk een tijdelijke gebiedsontzegging.Hierbij zijn geen verdere details verstrekt. Wij nemen aan dat het hier betreft taxi's die niet voldoende konden aantonen een bestelrit te hebben.

De SEK heeft voorafgaande aan Koningsdag aan de politie twee gevallen van diefstal van daklichten gemeld. Om het in de toekomst  goed te doen:  Als een daklicht is ontvreemd dan moet de taxichauffeur zelf in alle gevallen een aangifte doen van vermissing doen bij de politie!!! Daarmee maakt u het beter mogelijk voor Boa's of Politie om op te treden.

De SEK heeft ook een aantal gele kenteken nummers ( snorders !) doorgegeven aan de IL&T die door TTO taxi's zijn verstrekt.

Omdat de website taxiklacht per 1 jan 2023 is vervallen heeft de SEK op verzoek van de gemeente een klachten website operationeel gemaakt. u kunt deze vinden op https://sek.taxi/melding In September 2023 zullen de borden op de standplaatsen hierop aangepast worden.

Consumenten kunnen daar hun klachten en  / of complimenten kwijt over een taxirit. Taxichauffeurs kunnen daar kenteken nummers van snorders en kenteken nummers van niet TTO taxi's actief op de opstapmarkt kwijt. Er zijn met de gemeente afspraken gemaakt over wie welke klachten afhandelt / natrekt.  In de nabije toekomst zal hier meer ruchtbaarheid aan gegeven worden.

Wat kost een taxi

De kosten voor een rit met een straattaxi hangen af van: het starttarief, de afstand en de duur van de rit. Voor al deze onderdelen geldt een maximumtarief. Dit tarief voorkomt dat u als klant te veel moet betalen. 

Er zijn websites die de maximum taxikosten voor U berekenen op basis van vertrek adres en aankomst adres. b.v. https://watkosteentaxi.nl

Hieronder (uitklappen) vindt U de door het ministerie gepubliceerde maximum tarieven en een reken voorbeeld .

Tarieven gebruik taxi

Een taxibedrijf of -chauffeur stelt zelf de tarieven vast. Hij moet deze vermelden op de tariefkaart in de taxi. De tarieven mogen niet hoger zijn dan de maximumtarieven.

Tabel: maximumtarieven taxi (per 1 januari 2023)
Soort taxivervoer Maximum starttarief Maximum kilometertarief Maximum tijdtarief (per minuut)
Personenauto (maximaal 4 personen) € 3,60 € 2,65 € 0,44
Busje (5 tot 8 personen) € 7,33 € 3,34 € 0,49

Rekenvoorbeeld kosten van een taxirit

Stel, u maakt met een personenauto een rit van 7 kilometer die 15 minuten duurt. Als de taxivervoerder de maximum tarieven zou hanteren, dan zou deze rit kosten:

 • starttarief € 3,60
 • kilometertarief 7 x € 2,65 = € 18,55
 • tijdtarief 15 x € 0,44 = 6,60

In totaal is dat € 28,75

Vertraging tijdens de taxirit

De kosten van een vertraging tijdens de taxirit wordt eerlijk verdeeld tussen het taxibedrijf en de klant. Als u in de file komt, moet u dus meer betalen. Gaat de rit heel snel, dan bent u juist goedkoper uit.

Wachttarief taxi

De chauffeur kan een wachttarief in rekening brengen als u dit heeft afgesproken voordat de taxirit is begonnen. Het wachttarief geldt bijvoorbeeld als de taxichauffeur moet wachten als de vergadering van zijn passagier uitloopt. Het wachttarief is € 49,64 per uur.

Kosten taxi vergelijken

De tarieven staan op een tariefkaart, die achter een van de ramen van de taxi is geplakt. De kaart moet goed leesbaar zijn. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de taxi. Zo kunt u de kosten van de taxi's vergelijken.

Vaste ritprijs

Een taxichauffeur mag u een vaste ritprijs aanbieden. Ook mag hij voor aanvullende diensten een toeslag rekenen. Bijvoorbeeld voor het dragen van uw koffers. U moet de vaste prijs of toeslag afspreken voordat de taxirit is begonnen.

 

bron: Informatie zoals verstrekt door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

specifiek voor Eindhoven: Luchthaven toeslag. U vertrekt van of komt aan op het gebied van de Luchthaven. Voor het aanbieden van deze taxihalte rekent de Luchthaven een tarief. De gemeente Eindhoven heeft daarop besloten de taxihalte in de publieke ruimte ten behoeve van Luchthaven passagiers op te heffen.Deze toeslag wordt door de chauffeur doorberekend.

Periodiek bericht verkeershinder Eindhoven

Link naar informatie over verkeershinder in Eindhoven

 

zie hieronder voor overzichten deze week / volgende week

Na 8 jaar in de huidige vorm, ontvangt u vandaag  29 februari 2024 u voor de laatste keer deze overzichten.

Daarn gaat de  gemeente Eindhoven over naar een nieuw systeem MELVIN. (ziet er uit als een tweede systeem met informatie over de verkeershinder in Eindhoven)

Melvin - MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland (ndw.nu) 

Overige detailinformatie:

2024-02-29 Nieuwsbrief volgendeweekstartend

2024-02-29 Nieuwsbrief navolgendeweek-nietcompleet

2024-02-29 Nieuwsbrief lopend en deze week startend

Afspraken over schone en stille taxi's

Alle taxi’s in Nederland schoon en stil in 2030. En vanaf 2025 in de grote steden. Over die ambitie maakt staatssecretaris Van Veldhoven vandaag (16 april 2021) afspraken met zes grote steden en diverse partijen uit de taxisector. Met deze heldere ambitie komt er duidelijkheid voor taxiondernemers, die hierdoor de komende jaren gericht kunnen investeren in schone en stille taxi’s. En het geeft verdere invulling aan de afspraak uit het Klimaatakkoord om transport te verduurzamen. De afspraken worden de komende tijd verder uitgewerkt.

Vrij van uitlaatgassen en stil

Zes grote gemeenten hebben hun handtekening onder de ambitie om vanaf 2025 volledig over te gaan op taxi’s die uitstootvrij rijden. Het doel is dat vanaf 2025 in die steden alle nieuwe taxi’s vrij van uitlaatgassen zijn. Het gaat om Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Tilburg. In totaal rijdt in deze steden ongeveer driekwart van de in totaal tienduizend consumententaxi’s in Nederland rond. Voor bestaande taxi’s komt een landelijke overgangstermijn. De verwachting is dat er meer steden en partijen volgen.

Staatssecretaris Van Veldhoven: "Dit is een mooie stap. Taxi’s rijden gemiddeld vier keer zoveel kilometers als personenauto’s. Als ze allemaal elektrisch of op waterstof rijden is dat goed voor de schone lucht, het klimaat en is er minder lawaai op straat. Fijn voor de chauffeur, de passagier en eigenlijk voor alle andere mensen in de stad. Samen met de taxiondernemers gaan we aan de slag om de overstap voor hen mogelijk te maken."

Op weg naar haalbare overstap

De afspraken zijn een eerste stap op weg naar volledig schone taxi’s in heel Nederland. Belangrijk uitgangspunt is dat taxiondernemers de tijd krijgen om de overstap te maken. Een taxi gaat gemiddeld drie tot vijf jaar mee. Veel ondernemers hebben door corona nu geen mogelijkheid om te investeren. Daarom is afgesproken dat er een goede overgangstermijn komt, zodat ze over kunnen stappen op een elektrische taxi of taxi op waterstof wanneer ze daar aan toe zijn. Over deze termijn moet eind dit jaar helderheid zijn.
Ook de randvoorwaarden worden verder uitgewerkt. Zo zijn gemeenten aan de slag om te zorgen dat er voldoende laadpunten zijn voor taxi’s, bijvoorbeeld bij taxistandplaatsen. Het Rijk werkt ondertussen aan regelgeving, zodat straks in alle gemeenten die meedoen dezelfde regels gelden. In 2022 moet hier meer duidelijkheid over zijn.

De practische invulling voor Eindhoven

Een van de ondertekenaars is gemeente Eindhoven. De situatie zoals deze gemeente dat per 1 jan 2023 schriftelijk aangeeft :Vanaf 2025 zal volgende van toepassing zijn:

 • Met ingang van 1 januari 2025 alle nieuw geregistreerde kentekens bij de gemeente/RDW een Emissieloos Taxivoertuig moet zijn om toegang te krijgen tot een Nul-emissiezone.
 • a) de bestaande Personenauto Taxivoertuigen met tenminste emissieklasse 5 die vóór 1 januari 2025 bij de RDW zijn geregistreerd als taxi mogen rijden in een Nul-emissiezone tot 1 januari 2027;
 • b) de bestaande Personenauto Taxivoertuigen met tenminste emissieklasse 6 die vóór 1 januari 2025 bij de RDW zijn geregistreerd als taxi mogen rijden in een Nul-emissiezone tot 1 januari 2028;
 • c) Taxibusjes met tenminste emissieklasse 6 mogen rijden in een Nul-emissiezone tot 1 januari 2028;
 • d) Rolstoelbusjes met tenminste emissieklasse 6 mogen rijden in een Nul-emissiezone tot 1 januari 2030.

Stel je least vanaf 1 januari 2023 een nieuw voertuig met een termijn van 5 jaar dan moet deze op zijn minst emissieklasse 6 hebben om door te mogen rijden Tot 1 januari 2028.

Realistische routekaart

Een van de ondertekenaars is branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Voorzitter KNV zorgvervoer en taxi Bertho Eckhardt: "Wij zetten onze handtekening omdat we dit een realistische routekaart vinden op weg naar zero emissie taxi’s, wanneer aan de randvoorwaarden voldaan wordt. En dat is belangrijk, want een gezonde taxibranche is cruciaal voor al die mensen die op de taxi vertrouwen om thuis, op werk of op school te komen." ElaadNL directeur Onoph Caron vult aan: "Een netwerk van laadpalen voor ZE-taxi’s vergt een proactieve aanpak. Middels een samenwerking tussen de taxibranche, de gemeenten en de netbeheerder kan er rekening gehouden worden met de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet en toegewerkt worden naar een planmatige uitrol."

Steeds meer schone taxi’s

De afspraken zijn een bevestiging van een trend die al langer zichtbaar is en waar partijen al langer aan werken. Zo’n 5-10% van de straattaxi’s in Nederland rijdt momenteel uitstootvrij. Veel steden werken aan de overgang naar schone taxi’s. Amsterdam maakte in 2016 al de eerste afspraken met de sector over zero emissie taxi’s binnen de Ring. Alle taxi’s op Schiphol rijden al volledig elektrisch. In Den Haag rijden enkele tientallen taxi’s op waterstof rond. En ook andere chauffeurs stappen over op waterstof of elektrisch. Juist voor taxi’s kan dat economisch relatief snel interessant worden, omdat ze veel kilometers rijden. Uitstootvrij rijden is voor wat betreft ‘brandstof’ per kilometer veel goedkoper dan rijden op diesel. Daarbij komt dat elektrische auto’s in het onderhoud een stuk voordeliger zijn. Afgesproken is dat de betrokken partijen verder uitwerken hoe de overstap van fossiel naar uitstootvrij voordeliger en aantrekkelijker kan worden voor taxiondernemers.

De volgende partijen ondertekenen vandaag de routekaart zero emissie taxi:

 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Tilburg
 • Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)
 • Leaseplan
 • SchipholTaxi
 • Stichting ElaadNL
 • Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
 • Uber
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

2020-11-03 samenvatting emissievrije nul emissie zone rapport juni2020

2021-03-03 toestaan range extenders als emissievrije taxi (ehv)

2021-04-20 routekaart versnelling transitie zero emissie consumententaxi

2021-04-20 ze taxi routekaart v5.0 def

Rapport evaluatie Taxi Beleid

Een aantal jaren na de introductie van het nieuwe Taxibeleid is het wenselijk om terug te blikken op het ingevoerde beleid. Is de kwaliteit van het beleid verbeterd? en hoe hebben de betrokkenen dit taxibeleid ervaren?