Toegelaten Taxi Organisaties

 

Taxi Service Teams

12 Mei 2018 is een proef gestart in Eindhoven met Taxi Service Teams.
Deze teams zullen ingezet worden op de drukkere momenten om de doorstroming van de Taxi's te bevorderen.

Met hun aanwezigheid willen de TTO's (Toegelaten Taxi Organisaties)  de dienstbaarheid van de Taxi op de taxistandplaats verbeteren. Tevens wordt het serviceteam gebruikt om informatie te verstrekken aan de reiziger en indien gewenst zijn zij behulpzaam met het kiezen van de taxi.

Busbaanontheffing Eindhoven

Het college van de Gemeente Eindhoven heeft een nieuwe beleidsregel vastgesteld voor de busbaanontheffing voor Taxi's. Dit houdt in dat de volgende categorieën taxi’s in aanmerking komen voor een busbaanontheffing:

  • Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) taxi’s;
  • Emissievrije taxi’s;
  • Personenvervoer zonder winstoogmerk;
  • Contractvervoer (enkel WMO en AWBZ gerelateerd).

 

Daarnaast heeft het college besloten onder welke voorwaarden en verplichtingen de busbaanontheffingen worden verleend. Zie voor verdere informatie de beleidsregel:

TT 2018_03_22 Gemeenteblad beleidsregel effectuering busbaangebruik door taxi's 2018

Milieubeleid taxi in Amsterdam

Per 1 januari jl. geldt in Amsterdam voor de binnenring A10 een milieuzone voor taxi’s op diesel. Deze milieuzone geldt voor alle taxi’s, ook die van buiten Amsterdam !

Tot 1 mei a.s. geldt er nog een waarschuwingsperiode, maar vanaf 1 mei worden boetes uitgedeeld. Dit laatste gaat automatisch via een elektronische kentekenregistratie!

Taxi’s op diesel gebouwd na 1-1-2009 mogen wel de milieuzone in. Taxi’s die op een andere brandstof rijden dan diesel mogen ongeacht hun leeftijd de milieuzone in.

Op www.amsterdam.nl/milieuzone vindt u een kaart van de milieuzone.

Het college van B&W kan een ontheffing verlenen voor de milieuzone, maar de kans om die te krijgen is zeer klein: er moet sprake zijn dat u vanwege persoonlijke omstandigheden bovenmatig getroffen wordt.

De regeling blijft in ieder geval tot 2020 hetzelfde. De gemeente Amsterdam heeft overigens wel aangegeven om in 2025 zoveel mogelijk uitstootvrij te zijn. Nadere regelgeving is dus niet uit te sluiten.