Toegelaten Taxi Organisaties

 

Herinrichting Vestdijk

Woensdag 27 februari a.s. start de gemeente met fase 2B van de herinrichting van de Vestdijk

Op bijgevoegde bewonersbrief geeft de details over 2B aangegeven.

De genoemde data zijn afhankelijk van onder andere het weer en andere onvoorziene omstandigheden.

 

Begin september 2018 is fase 1 van de herinrichting van de Vestdijk begonnen. Er zijn significante effecten op de bereikbaarheid van de binnenstad tijdens deze herinrichting van de Vestdijk. Fase 1-2 loopt van begin sept 2018 tot en met februari 2019

 

Zie meer over Herinrichting Vestdijk voor tekeniningen en bewonersbrieven

Herinrichting Station Noordzijde

De herinrichting van stationsplein Noordzijde staat op de planning voor

  • 6 Maart 2019 (na de carnaval)

tot

  • 23 April 2019 (voor koningsdag)  

Gedurende fases 1, 2 en 3 (tot 3 April) zal de Taxihalte verplaatst worden.

Weersomstandigheden kunnen hierop een effect hebben !!

Nieuws (07-12-2018)
Extra Informatie :

Op 6 maart wordt een nieuwe taxiplaats ingericht en in de loop van die dag in gebruik genomen. De foto is genomen vanaf de uitgang van het station en kijkt dan direct op de eerste taxi in de wachtrij. Komend vanaf de fellenoord worden de eerste dagen door verkeerregelaars de taxi's in plaats van rechtsaf  naar de Taxiwachtrij gestuurd worden. zie tekening

Op of omstreeks 3 April gaat de taxi halte onder begeleiding van Verkeersregelaars weer naar de huidige plaats.

 

SN8 22-10-2018 IP-20170035 Inrichtingsplan Stationszijde Noord

 

Mochten er opmerkingen of vragen zijn gedurende de uitvoering neem dan contact op met de webmaster via het contact formulier. Als er haast is neem dan contact op met de TTO die kan via de TTO wattsapp groep de andere TTO's en de SEK informeren. De SEK heeft de contactinformatie van de aannemer Remmits

Carnaval 2019 (Lampegat) 28 feb t/m 5 maart 2019

Op basis van de voorlopige plannen zal het navolgende van toepassing zijn.

De gegevens op deze pagina zullen worden aangepast zodra daar aanleiding toe is en zullen worden aangevuld zodra relevante details beschikbaar komen.

Uitgangspunt: de Vestdijk zal beschikbaar zijn voor de Optocht

Het stationsplein zal deel uitmaken van de route voor de optocht.

Er is een avond/nacht activiteit (tent) op het stadhuisplein en op het Wilhelminaplein

De met de carnavalsactiviteit samenhangende verkeersmaatregelen (voor zover relevant voor Taxi's)

a. De taxistandplaats op het stationsplein zal rond de periode van de optocht verplaatst worden.

b. Begijnenhof: Afsluiting aanrijden vanaf de Wal. (gedurende de gehele carnavals periode)

c. Op de Wal zullen afsluitingen zijn voor het normale verkeer.

d. De Wal zal ingericht worden als tijdelijke TTO Taxistandplaats.Eerst aan de stadskantoorzijde en als de bussen niet meer rijden (ca 0h30) aan beide zijden van de weg. De kop van de taxirij zal voor beide taxistandplaatsen zijn ter hoogte van de stoplichten.

e. Bleekweg/Stratumsedijk: Omgekeerde rijrichting wordt ingesteld.

f. De gebruikelijke afsluiting van de Ten Hagestraat na de ingang van de parkeergarage.

p.m. Bovenstaand overzicht anticipeert op de uitkomsten van het het overleg / detaillering dat nog steeds gaande is.

Er zijn tijdens Carnaval 2019 geen nachtbusdiensten !!

Evenement (15-12-2018)
Extra Informatie :

De taxilocatie Wal staat onder regie van de SFEC. Deze locatie zal worden ingevuld door  gecertificeerde verkeersregelaars.
De gemeente heeft een zware inzet toegezegd op het kruispunt Wal Stadhuisplein bij het ABN AMRO gebouw.

 

Deze verkeersmaatregelen zullen gelden minstens gedurende de navolgende periodes

a. vrijdag op zaterdag : van 24:00 uur tot 05:00 uur;

b. zaterdag op zondag : van 22:00 uur tot 06:00 uur;

c. zondag op maandag : van 24:00 uur tot 05:00 uur;

d. maandag op dinsdag : van 24:00 uur tot 05:00 uur.

 

zie ook

SFEC 2019 Omwonendenbrief tent Wilhelminaplein definitieve versie

SFEC 2019 Omwonendenbrief tent Stadhuisplein concept

 

 

Algemene voorwaarden parkeren Eindhoven Airport

Vanaf maandag 21 jan 2019 zijn de aangepaste "algemeen voorwaarden parkeren Eindhoven Airport", van toepassing.

Omdat Taxi chauffeurs regelmatig gebruik maken van hun parkeervoorzieningen zijn wij gevraagd u hierop te wijzen.

2019 EANV ALGEMENE VOORWAARDEN Parkeren DEF_NL.PDF

Aankondiging neerleggen voorzitterschap SEK door Jan. Zaaijer

Om persoonlijke redenen legt de heer Jan zaaijer per 15 feb 2019 zijn functie van voorzitter van de SEK neer.

Nieuws (25-01-2019)
Extra Informatie :

Brief aan College van Burgemeester een Wehouders van Eindhoven

190205 profiel niewe bestuurder

190125 Aan BenW aftreden JZ

 

Heeft u vragen neem dan contact op zie Contact

District E

Begin 3e kw 2019 gaan de eerste bouwwerkzaamheden rond District E beginnen.

Door deze bouwwerkzaamheden zal het verkeer op en rond het stationsplein hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Dit zal ook effect hebben op een eventuele verbussing.

Zodra we meer weten zullen we deze informatie met u delen.

 

Busbaanontheffing Eindhoven

Het college van de Gemeente Eindhoven heeft een nieuwe beleidsregel vastgesteld voor de busbaanontheffing voor Taxi's. Dit houdt in dat de volgende categorieën taxi’s in aanmerking komen voor een busbaanontheffing:

  • Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) taxi’s;
  • Emissievrije taxi’s;
  • Personenvervoer zonder winstoogmerk;
  • Contractvervoer (enkel WMO en AWBZ gerelateerd).

 

Daarnaast heeft het college besloten onder welke voorwaarden en verplichtingen de busbaanontheffingen worden verleend. Zie voor verdere informatie de beleidsregel:

TT 2018_03_22 Gemeenteblad beleidsregel effectuering busbaangebruik door taxi's 2018