Toegelaten Taxi Organisaties

 

Verkeersmaatregelen oud en nieuw 2018-2019

In de aanloop van oudejaarsnacht volgen hier enkele wijzigingen ten opzichte van de reguliere werkwijze ten aanzien van het taxivervoer en taxistandplaatsen.

Deze verkeersmaatregelen gelden op advies van de politie van 01:00 uur tot 07:00.

 • Op de Bleekweg-Stratumse Dijk is de omgekeerde rijrichting van toepassing.
 • De taxistandplaats op het Begijnenhof komt op oudejaarsnacht / nieuwjaarsdag te vervallen en wordt verplaats naar het Stadhuisplein.
  Om deze verandering goed te laten verlopen wordt verzocht goed rekening te houden met de aanwijzingen van de verkeersregelaars.
  LET OP, de aanrij route naar het Stadhuisplein is aanrijden vanuit de richting Keizersgracht—Wal naar Stadhuisplein. Vanaf de Bilderdijklaan is dit niet haalbaar, daar de draai te scherp/kort is.
 • Gelet op de verwachte drukte en de veiligheid daarom heen is er besloten om de Ten Hagestraat voor het taxivervoer af te sluiten direct na de in- en uitgang van de parkeergarage.
  Het afzetten van klanten kan alleen bij de onderdoorgang bij de flat Gedempte Gracht vanaf de Vestdijk en niet via de Ten Hagestraat, ophalen van klanten is beperkt mogelijk bij de kort parkeer strook voor het Pullman Hotel.

 • Al het overige blijft ongewijzigd.

   

  Onder meer informatie zijn de gemeente notitie geplaatst en wat situatie tekeningen.

  Evenement (15-11-2018)
  Extra Informatie :

  informatiebrief-taxibranche

  Bijlage 4 Bleekweg -Stratumsedijk jaarwisseling 2018 - 2019

  Bijlage 3 Ten Hagestraat jaarwisseling 2018-2019

  Bijlage 2 Begijnenhof jaarwisseling 2018-2019

  Bijlage 1 Stadhuisplein jaarwisseling 2018-2019

   

  Na aandringen is de gemeente ingegaan op het verzoek om op de Bleekweg-Stratumsedijk de omgekeerde rijrichting in te stellen.

  Wij constateren is dat de herinrichting van de Vestdijk geen invloed heeft op de maatregelen. Daarover zijn nog wat open vragen.

  Wij gaan ervanuit dat de parkeerstrook voor het Pullman Hotel bij oud en nieuw beschikbaar is. Deze is echter niet bereikbaar vanaf de Ten Hagestraat, maar wel via de Vestdijk komend vanaf Fellenoord.>

  Herinrichting Vestdijk

  26 november 2018 begint fase 1C en 2A van de herinrichting van de Vestdijk. Het gaat om de Vestdijk vanaf het 18 Septemberplein / Stationsweg tot de Ten Hagestraat / Kanaalstraat.

  De werkzaamheden vinden aan de binnenstadszijde plaats.

  Op bijgevoegde overzichtstekening is het werkvak ingetekend en de bereikbaarheid van de Vestdijk tijdens fase 1C en 2A aangegeven. Ter plaatse geven gele borden de omleidingen aan. De werkzaamheden van fase 1C en 2A zijn eind januari 2019 gereed. De genoemde data zijn afhankelijk van onder andere het weer en andere onvoorziene omstandigheden.
  De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de omgeving zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

   

  Beging september 2018 is fase 1 van de herinrichting van de Vestdijk begonnen. Er zijn significante effecten op de bereikbaarheid van de binnenstad tijdens deze herinrichting van de Vestdijk. Fase 1-2 loopt van begin sept 2018 tot en met februari 2019

   

  Zie meer over Herinrichting Vestdijk voor tekeniningen en bewonersbrieven

  Carnaval 2019 (Lampegat) 28 feb t/m 5 maart 2019

  Op basis van de voorlopige plannen zal het navolgende van toepassing zijn.

  De gegevens op deze pagina zullen worden aangepast zodra daar aanleiding toe is en zullen worden aangevuld zodra relevante details beschikbaar komen.

   

  Uitgangspunt: de Vestdijk zal beschikbaar zijn voor de Optocht

   

  Het stationsplein zal deel uitmaken van de route voor de optocht.

   

  Er is een avond/nacht activiteit (tent) op het stadhuisplein en mogelijk ook op het Wilhelminaplein

   

  De met de carnavalsactiviteit samenhangende verkeersmaatregelen (voor zover relevant voor Taxi's)

   

  a. De taxistandplaats op het stationsplein zal rond de periode van de optocht verplaatst worden.

  b. Begijnenhof: Afsluiting aanrijden vanaf de Wal.

  c. De Wal zal worden afgesloten voor het normale verkeer.

  d. Een of meerdere Bushalte (s) op de Wal zullen ingericht worden als tijdelijke Taxistandplaats.

  e. Bleekweg/Stratumsedijk: Instellen omgekeerde rijrichting.

  f. De gebruikelijke afsluiting van de Ten Hagestraat na de ingang van de parkeergarage.

  p.m. Bovenstaand overzicht anticipeert op de uitkomsten van het het overleg wat nog steeds gaande is

   

  Er zijn tijdens Carnaval 2019 geen speciale nachtbusdiensten !!

  Evenement (15-12-2018)
  Extra Informatie :

  Deze verkeersmaatregelen zullen gelden minstens gedurende de navolgende periodes

  a. vrijdag op zaterdag : van 24:00 uur tot 05:00 uur;

  b. zaterdag op zondag : van 18:00 uur tot 06:00 uur;

  c. zondag op maandag : van 24:00 uur tot 05:00 uur;

  d. maandag op dinsdag : van 24:00 uur tot 05:00 uur.

  De effecten van de avond/nacht activiteit op het stadhuisplein zijn nog niet verwerkt.

   

  bijlages

  No data

  Taxi Service Teams

  12 Mei 2018 is een proef gestart in Eindhoven met Taxi Service Teams.
  Deze teams zullen ingezet worden op de drukkere momenten om de doorstroming van de Taxi's te bevorderen.

  Met hun aanwezigheid willen de TTO's (Toegelaten Taxi Organisaties)  de dienstbaarheid van de Taxi op de taxistandplaats verbeteren. Tevens wordt het serviceteam gebruikt om informatie te verstrekken aan de reiziger en indien gewenst zijn zij behulpzaam met het kiezen van de taxi.

  Seminar Duurzaamheid

  Doelstelling Gemeente Eindhoven: zero emissie taxi’s opstapmarkt in 2026!

  De gemeente Eindhoven heeft de ambitie dat de taxi’s op de opstapmarkt in 2026 volledig elektrisch dienen te zijn.

   

   

  Nieuws (26-07-2018)
  Extra Informatie :

  Ter voorbereiding op deze doelstelling organiseerde de SEK,  26 sept 2018 een informatiebijeenkomst over dit thema.

   

  Van de presentaties de volgende details:

  Inleiding door Jan Zaaijer (SEK)

  TT4_2018_09_26 Presentatie Duurzaamheid Eindhoven Merel Rozier namens de gemeente Eindhoven

  TT3_2018_09_26 Presentatie Duurzaamheid Eindhoven Gamis el Bouakili Schipholtaxi

  TT2_2018_09_26 Presentatie Duurzaamheid Eindhoven Marina-van-Helvoirt Edvision(rev 12 nov)

  De Firma's Driessen en Tesla gaven deskundige toelichting bij de getoonde elektrische auto’s.