Eigenaar

van de website

sek.taxi

is

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.)

Alle rechten voorbehouden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en databankrechten, ten aanzien van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de website-eigenaar

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, is het zonder bronvermelding en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) pagina's van deze website niet toegestaan.

Correspondentie adres

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.)
Postbus 19365
2500 CJ Den Haag 

Bezoekadres adres

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.)
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag 

Contact Informatie

Voor contacten gebruik bij voorkeur de Contact pagina.

info@sek.taxi
070-349-0925

Gebruik de telefoon uitsluitend in die urgente gevallen waar mailcontact niet passend is.