Uw Taxi rit

Dagelijks maken duizenden mensen tevreden gebruik van de taxi. Soms verloopt er iets niet naar wens.

Als iets niet naar wens is verlopen

Dagelijks maken duizenden mensen tevreden gebruik van de taxi. Soms verloopt er iets niet naar wens.

U kunt dan een klacht indienen op een van de navolgende wijzen :

 

Klachten over een snorder

Een snorder is een illegale taxichauffeur. Hij of zij biedt illegaal vervoer aan in een normale auto zonder blauwe nummerplaat en zonder tariefkaart. Voor een klacht hierover kunt u bij het ILT terecht zie ook op deze website Snorders

 

Een Straattaxi (Opstapmarkt) is een taxi die geselecteerd wordt door naar een Taxi standplaats te gaan of door het geven van een signaal (hand ophouden of het gebruiken van een app) aan een taxi in de buurt.

Onder de straattaxi valt niet het contract vervoer zoals:

  • Zittend ziekenvervoer
  • AWBZ-vervoer
  • Het vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning
  • de Deeltaxi en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
  • Bovenregionaal vervoer gehandicapten
  • Leerlingenvervoer
  • WIA-vervoer (waarbij gehandicapten naar werk of opleiding worden vervoerd)
  • Besteld vervoer (u heeft een taxi op de één of andere manier van tevoren besteld)