Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Door het raadplegen en gebruiken van deze website verklaart u zich automatisch akkoord met de inhoud van dit 'privacy statement'.

Dit privacy statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverzameling en gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van 'cookies' en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverzameling

Bij het bezoek aan deze website kunnen er persoonsgegevens van u verzameld worden. Dit gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin. Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacy statement.

Gegevensverwerking

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in verband met zijn bedrijfsvoering, om u te informeren, producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken met betrekking tot gebruik van diensten bij te houden.

De gegevens zullen op de volgende wijze worden gebruikt:

  1. Op verzoek van de gemeente Eindhoven kunnen wij inzicht geven in een selectie van de informatie.
  2. Op verzoek van de TTO waarbij u aangesloten bent of bent geweest, kunnen wij inzicht geven in een selectie van de gegevens.
  3. Inzake de afhandeling van klachten waar u direct of indirect bij betrokken bent geweest, kunnen wij een selectie van de gegevens beschikbaar stellen voor de afhandeling en rapportage.
  4. De gegevens kunnen verwerkt worden in deelnemerslijsten.

Op de wijze waarop Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze website en anderszins is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Bijzondere persoonsgegevens

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens via deze website. Mocht Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) dat wel willen doen, dan zal vooraf uw goedkeuring worden gevraagd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw systeem geplaatst kunnen worden. Een cookie maakt het gebruik van een website eenvoudiger en heeft dus een direct nut voor u.

Wij gebruiken deze cookies niet voor promotionele doeleinden.

U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Indien u de cookies accepteert, zullen deze voor langere tijd in uw computer blijven, tenzij u ze verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

Uitoefening van uw rechten; contact met Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.)

Op uw verzoek zal Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen indien de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.

Als u vragen hebt over dit privacy statement kunt u contact opnemen met Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) via info@sek.taxi of het contactformulier.

Wijzigingen

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling de informatie verstrekt via deze website en deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Laatst gewijzigd 31/03/2018