Persbericht (van de gemeente Eindhoven)

31-08-2017
Mededelingen >>

Persbericht (van de gemeente Eindhoven)

Vanaf 1 september nieuw taxibeleid in werking

Vanaf 1 september mogen op taxistandplaatsen in Eindhoven alleen nog Toegelaten Taxi Organisaties (TTO) staan. Deze taxiorganisaties zijn te herkennen aan het daklicht. Op deze manier zorgen we in Eindhoven voor veilig, betrouwbaar en betaalbaar taxivervoer en worden misstanden zoals weigeren van korte ritten, oneerlijke prijzen en dure omwegen voorkomen.

TTO

Om de kwaliteit van het taxivervoer in de stad te verbeteren heeft de gemeente in samenspraak met de taxibranche gekozen voor het systeem van Toegelaten Taxi Organisaties (TTO). In een TTO zijn minimaal 15 chauffeurs verenigd. Deze chauffeurs hebben het Eindhovens Taxicertificaat van de SEK (stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi) gehaald. De chauffeurs voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen. Chauffeurs van deze TTO’s zijn per 1 september de enige taxi’s die nog op een standplaats mogen staan of passagiers mogen oppikken zonder afspraak (per telefoon of app).

Eerste vergunningen

Inmiddels hebben twee TTO’s een vergunning gekregen. Dat zijn St. Taxi EHV en Taxi Brainport, met gezamenlijk 36 chauffeurs. Er zijn nog meer vergunningaanvragen ingediend. We verwachten binnenkort nog meer vergunningen te kunnen verstrekken.

Voordeel voor klant

Voordeel voor de klanten van de taxi’s is dat ze verzekerd zijn van: - Een chauffeur die Eindhoven kent en de meest efficiënte route rijdt. - Een eerlijke prijs en geen bijkomende kosten (bijvoorbeeld geen koffergeld) - Vrije taxikeuze (niet verplicht de voorste taxi nemen). Klanten die toch niet tevreden zijn kunnen een klacht indienen via www.taxiklacht.nl. Alle taxi’s op standplaatsen zijn hierbij aangesloten. Vanaf 2026 zijn alle taxi’s op standplaatsen emissievrij.

Handhaving

Stadstoezicht gaat toezien op de naleving van het taxibeleid. In eerste instantie gaan de toezichthouders taxi’s die niet op de standplaats mogen staan waarschuwen en wegsturen, later ook bekeuren. Deze afspraken zijn in afstemming met de politie tot stand gekomen.

Dit Persbericht als pdf file.

Terug

Mededelingen en Nieuws

Op sommige berichten kunt u reageren.

Deze reactie is direct voor iedereen te lezen.

Als U reageert:

  • Reageer terzake doende en respectvol.
  • Het is netjes uw bericht met uw naam af te sluiten.

De webmaster houdt zich het recht voor om berichten te verwijderen zonder opgave van reden.

Extra Informatie

Bij enkele mededelingen wordt referentie gemaakt naar data, voor een bepaalde doelgroep, geplaatst achter het wachtwoord.

Behoort u tot de doegroep: registreer uzelf (login). De betreffende pagina's zijn dan meestal beschikbaar in het Menu (gebruik de menu knop links bovenin)