Website van Kwaliteitskring Taxi Eindhoven

De website van de Kwaliteitskring Taxi Eindhoven  http://kwaliteitstaxieindhoven.nl wordt medio october overgenomen door de website van Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) : sek.taxi

Lees verder
Verbussing Stationsplein op zaterdag 14 oktober

Alleen op zaterdag 14 oktober, tussen 6:30 en 09:00 uur zijn de taxi-opstelplaatsen ook vóór het station in gebruik als tijdelijke halte voor de NS-bussen. Alle andere perioden is alleen de west- en oostzijde van het plein in gebruik als halte, conform bijlage. Buffer- en opstelplaats voor het station kunnen dan door taxi’s gebruikt worden.

Lees verder
Persbericht (van de gemeente Eindhoven)

Vanaf 1 september nieuw taxibeleid in werking

Vanaf 1 september mogen op taxistandplaatsen in Eindhoven alleen nog Toegelaten Taxi Organisaties (TTO) staan. Deze taxiorganisaties zijn te herkennen aan het daklicht. (zie Toegelaten Taxi Organisaties) Op deze manier zorgen we in Eindhoven voor veilig, betrouwbaar en betaalbaar taxivervoer en worden misstanden zoals weigeren van korte ritten, oneerlijke prijzen en dure omwegen voorkomen.

Lees verder
Stand van zaken cursus/examens ETx.

De resultaten op 10 oct 2017: 198 kandidaten zijn geslaagd voor alle onderdelen. Op 22 augustus zijn de eerste certificaten uitgereikt.

Lees verder
Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.)
Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.)

De S.E.K is in januari opgericht en heeft op 15 februari 2017 een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Eindhoven ondertekend.

Lees verder

Mededelingen en Nieuws

Op sommige berichten kunt u reageren.

Deze reactie is direct voor iedereen te lezen.

Als U reageert:

  • Reageer terzake doende en respectvol.
  • Het is netjes uw bericht met uw naam af te sluiten.

De webmaster houdt zich het recht voor om berichten te verwijderen zonder opgave van reden.

Extra Informatie

Bij enkele mededelingen wordt referentie gemaakt naar data, voor een bepaalde doelgroep, geplaatst achter het wachtwoord.

Behoort u tot de doegroep: registreer uzelf (login). De betreffende pagina's zijn dan meestal beschikbaar in het Menu (gebruik de menu knop links bovenin)