Cursus/ toets informatie 2017

De cursussen hebben als doel om de chauffeur die zich aanmeldt voor het behalen van het Eindhovense Taxicertificaat (ETx)  te voorzien van kennis en kunde om te kunnen voldoen aan de eisen die de gemeente Eindhoven stelt aan een kwaliteitstaxi. De inhoud en eindtermen van deze aangeboden cursussen sluiten nauw aan bij de basiskennis van de chauffeur en zorgt ervoor dat de  chauffeur goed op de hoogte is van de wetgeving en de regels die gesteld worden in de Taxi verordening van de gemeente Eindhoven

Het opleidings- en  toetspakket bestelt u in één keer. Dit pakket bestaat uit de volgende drie onderdelen:

1. Mondelinge toets stads- en stratenkennis Eindhoven.

Met deze toets wordt beoordeeld of u beschikt over voldoende Nederlandse taalvaardigheid. Tevens wordt u getoetst op de Engelse taalvaardigheid op het gebied van de vervoersvraag van de klant. De taalvaardigheid wordt getoetst m.b.v .kennisvragen over de gemeente Eindhoven o.a. de bezienswaardigheden, de belangrijkste straten en de doorgaande routes. Tevens wordt beoordeeld hoe u zich opstelt naar de klanten: wat is uw houding en hoe communiceert u met klanten. Daarnaast kunnen vragen gesteld worden over de taxiwetgeving: landelijke regels (tarief) en de Eindhovense taxiregels.

2. Schriftelijke toets stads- en stratenkennis Eindhoven.

Met deze toets wordt bepaald of u voldoende kennis heeft van de gemeente Eindhoven, de beziens- waardigheden, de belangrijkste straten en de doorgaande routes. Verder wordt getoetst of u op de hoogte bent van de algemene taxiwetgeving (vooral tariefstructuur en specifieke Eindhovense taxiregels) en wat uw houding, gedrag en communicatie is naar klanten toe

3. Veiligheid, weerbaarheid, integriteit en gastheerschap (VWIG)

De chauffeur bewust maken van risico’s die hij loopt tijdens de uitoefening van zijn vak; risico’s op het gebied van veiligheid, fysiek geweld, verbaal geweld en intimidatie. De chauffeurs bewust maken van morele aspecten die de geloofwaardigheid en integriteit van de taxi branche kunnen aantasten. De chauffeur leren zich weerbaarder op te stellen tegen invloeden van buitenaf die een negatieve invloed hebben op zijn veiligheid en een negatieve invloed hebben op zijn integriteit.

 

Last but not least:

De chauffeur stimuleren zich te gedragen als een rijdend visite kaartje voor de stad Eindhoven

 

Naast de bovengenoemde 3 onderdelen is het verplicht om voor 31-12-2018 het certificaat levensreddend handelen in uw bezit te hebben. Het doel van deze training is het scholen van de chauffeur in het toepassen van levensreddend handelen bij een calamiteit of incident in of om de taxi. Dagelijks bevinden mensen zich in een lichamelijke toestand die levensbedreigend kan zijn. Met deze cursus krijgt u voldoende handvatten om binnen de eerste minuten na een ongeval snel en effectief op te kunnen treden.
Deze opleiding kan niet besteld worden bij de S.E.K. maar kan bij een aantal reguliere opleidingsinstituten besteld worden.

Bij het volledig opleidings/toetspakket ontvangt u het werkboek ETx. Dit werkboek is uw lesmateriaal ter voorbereiding op de mondelinge en schriftelijke toets stads- en stratenkennis. t.b.v. het ETx certificaat.

Voorwaarden:

Om toetsen te kunnen doen in het kader van ETx moet u zich aanmelden en registreren op http://www.sek.taxi vervolgens kunt u via de keuze “Bestellen ETx” de toetsen/cusrsus bestellen. Nadat u de toetsen/cursus heeft betaald kunt u via de menukeuze “Reserveren ETx” een plaats voor de toets of cursus reserveren. U krijgt van ons de locatie en tijdstip door waarop u verwacht wordt.

 Toelatingseisen / meenemen naar toets:

  • minimaal 18 jaar
  • de kandidaat MOET 15 minuten voor het afnemen van de toets aanwezig zijn
  • geldig identiteitsbewijs (paspoort identiteitskaart), rijbewijs en chauffeurskaart taxi

U kunt tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de datum waarop u de toets/cursus gaat doen, uw aanmelding verplaatsen naar een andere beschikbare datum. Stuur in dat geval een mail naar: info@sek.taxi. Mocht u na aanmelden en betalen besluiten de toets niet af te leggen of niet te komen, dan wordt het betaalde geld niet teruggestort.

Toetsen herkansen:

Neem de aanwijzingen en tips die u meekrijgt van de examinator ter harte. Het herkansen van de toets is mogelijk. Als u niet bent geslaagd, bestelt  u de toets opnieuw en nadat u betaald heeft doet u een nieuwe reservering via de site van S.E.K.

U kunt niet onbeperkt herkansen. Let op: u mag in één jaar maximaal 4 herkansingen uitvoeren. Slaagt u niet dan moet u gerekend vanaf de laatste herkansing ,één jaar wachten voordat u weer een herkansing uit kunt voeren. De deelresultaten blijven twee jaar geldig

Indien u besluit de toets af te leggen, stemt u in met het ETx reglement en het ETx examenreglement